top of page
Byggkranar

Tidigare seminarium

Ta del av tidigare presentationer och material från seminarium nedanför. Klicka på något av årtalen eller fortsätt ner på sidan.

2023 CIR
23 oktober 2023

Se inspelningen av CIR höstwebbinarium om hållbarhet och cirkulärt byggande

Ladda ner presentationer:

Inledning och presentation | Patrice Godonou & Karl-Magnus Krona

Nya eller reviderade regelverk | Martin Erlandsson, IVL

UAV Testbädd Västervik | Åke Sivertun, RISE

Optimering av samverkansbroar i rostfritt stål | Fatima Hlal, Industridoktorand WSP/Chalmers

ReCreate – gammal betong får nytt liv | Erik Stenberg, KTH

Circublade | Karolina Kazmieczak, Chalmers industriteknik, Jonas Lloyd, Lloyd’s Arkitektkontor AB Lund, Fredrik Wettermark, Composit design

2023

2021 CIR

2021

2 februari 2021

Inledning och presentation av CIR | Peter Utgenannt

Gestaltning ur ett investeringsperspektiv Kajsa Ström, Trafikverket

Gestaltning Förbifarten – när konstnärer står för gestaltningen | Backa Carin Ivarsdotter, Ivarsdotter

Vardagens rörelser – infrastrukturens arkitektur | Henrik Rundquist, &Rundquist

Konstbyggnader | Erik Andersson, Erik Andersson arkitektbyrå

19 oktober 2021

BIM i Slussen ur ett projektörsperspektiv | Dan Svensson, ELU

3D-modeller i Slussen utifrån beställarperspektivet Lisa Jacobsson och David Möller, Stockholms stad

Framtiden är runt hörnet: En inblick i Parametrisk design och Automation? | Daron Omed, WSP

CIR2020

2019

Inledning och presentation av CIRPeter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

Hagastaden ur ett riskperspektivMathias Lööf, Projektstaben i Sverige

Hagastaden ur ett konstruktionsperspektiv Morgan Johansson, Norconsult

Föreskrifter inom infrastrukturområdetPer Andersson, Transportstyrelsen 

Forskning på KTH om explosioner och brand i tunnlar och bergrum | Anders Ansell, KTH

Nytt från RISE forskning om explosion- och brandrisk Haukur Ingason, RISE Säkerhet och transport

Västlänken – Dimensionering med avseende på brandriskNiclas Åhnberg, Brandskyddslaget

Västlänken – olyckslasterMaria Nilsson, Trafikverket

Slussen – hantering av brand- och olyckslasterLisa Jacobsson projektchef Slussen och Bo Wahlström, Brandskyddslaget

CIR2019

Inledning | Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

Strategier för klimatneutral betongOtto During, RISE

Trafikverkets klimatkalkyl | Maria Larsson, Trafikverket

Lärdomar från nyligen genomförda projekt med LCC-analys Mohammed Safi, Folkbro

Minskad klimatbelastningBodil Wilhelmsson, Cementa

LCC i investeringsprojekt Robert Karlsson, Trafikverket

Maximalt kunskapsutbyte för minimal LCCMartin Ström, Tyréns

LCA av betongbroarNadia Al-Ayish, RISE 

2018

2016

IABSE kongressen 21-23 september

Final Report | 

EKS seminarium 18 oktober

Boverkets konstruktionsregler |

CIR2016

EKS seminarium

CIRMikael Hallgren, Tyréns

Boverket Seminarium om EKS 10, totalAnders Larsson, Björn Mattsson, Dan Pettersson och Peter Johansson

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 | Lars Nygård, Stockholms stad

Kontrollansvarigas uppföljning av bärförmågaSofie Nilsson, Stockholm

Kontroller av entreprenadavtalRoger Persson, Kompetencentra Stommar

Kontroller i projekteringen enligt en konstruktörMikael Hallgren, Tyréns

2015

CIR2015

2013

Bygg säkert! 6 november 2013

Inledning 

Utredning av orsak till byggnadsras i kvarteret Kranskötarenrev Statens haverikommission

Vilka krav ställs på byggreglerna på kontroll och dokumentation för bärande konstruktioner? | Anders Larsson och Björn Mattsson, Boverket

Räknar vi rätt? | Martin Fröderberg, LTH/Tyréns

Byggnader som rasar, växande problem i Sverige | Håkan Sundquist, Forensic engineering

Konstruerar vi rätt? | Lena Wästerfelt, Svenska Teknik & Designföretagen, Almega

CIR2013

Takras och brister i bärande konstruktioner – hur löser vi problemet? 1 juni 2010

Takras 2010 – delrapport regeringsuppdrag 1 juli 2010 | Nikolaj Tolstoy, Boverket

Takras vintern 2010 Carl-Johan Johansson, SP

Structural Saftey Experiences from Finland | Teppo Lehtinen, Miljöministeriet i Finland

Snekollaps – Danske erfarenheterCharlotte Micheelsen, Erhvervs- og Bygghestyrelsen i Danmark

Byggherrarnas syn på takrasMats Björs, Byggherrarna

Certifiering av stålbyggnadskonstruktioner Bernt Johansson, LTH

2010

CIR2010

2009

Europeiska miljörkrav på byggsektorn och klassningssystem. 24 november 2009

Inledning | Christer Sjöström, Högskolan Gävle & Nikolaj Tolstoy, Boverket

Från CPD till USs ambitioner och krav Anders Sjelvgren, Boverket

Eu-standards CEN TC350; Horizontal approach in fulfillment of CPR – BWR7 | Ari Illomäki, Chairman CEN TC 250

System för miljöklassning av byggnaderTove Malmqvist

EU-projekt inom ECO-byggnaderChrister Sjöström

Program för energieffektivisering i byggnaderMattias Törnell 

Ett stort kliv för energieffektiviseringen i Europa Mattias Törnell

Samtal inför konferense ”Sustainable Building” i Helsingfors 2011

CIR2009

Open BIM-seminariet. 24 november 2008

Introduktion till CIR och dagen | Christer Sjöström, ordf. CIR och Högskolan i Gävle

Open BIM-konceptuell överblick och utblick Väino Tarandi, Eurostep

En jämförelse av nordiska initiativ-fokus på teknik eller processer? | Ronny Andersson, Cementa, LTH samt ordf. Industrigruppen ICT2008

Att möte BIM och sustainability-EU-projektet STÄND-INNWolfram Trinius, Ingenieurburo Trinius och Högskolan i Gävle

Senate properties and BIMAuli Karjalainen, Senate Properties Finland

3D arbetsmetoder och det digitale bryggerietFlemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

Kan BIM vara något för väg och anläggningsbranschen?Thomas Olofsson, LTH

BIM-baserad Life Cyckle ManagementDaniel Hallberg, Högskolan i Gävle

2008

CIR2008
CIR2007

EUs 7:e ramprogram och dess möjligheter för byggsektorn.

ERTAC | Hans Ingvarsson

ERA-NET ROAD Matti Huskonen

ECTP | Åke Skarendahl

7:e ramprogrammets innehållJuha Alatalo

2006

CIR2006
bottom of page