top of page

CIR - Styrelse 2023

Patrice Godonou

Ordförande | Svensk Trä

Karl-Magnus Krona 

Vice Ordförande | Trafikverket

David Fall 

Styrelseledamot | NCC AB

Erik Simonsen 

Styrelseledamot | Cementa AB

Mohammad al-Emrani 

Styrelseledamot | Chalmers Tekniska Högskola

Joakim Kylén 

Styrelseledamot | Tyréns AB

Johnny Nilimaa 

Styrelseledamot | Luleå Tekniska Universitet

Marie Johansson

Styrelseledamot | RISE

Joanna Messmer

Adjungerad ledamot, kassör | Samhällsbyggarna

CIR - Organisation

Organisationsstruktur

CIR - Länkar

CIB logotyp
IABSE logotyp
RILEM logotyp
bottom of page