top of page
Translation english

Internationellt certifikat

Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM har beslutat att utfärda ett internationellt certifikat till personer som bedöms uppfylla kraven.  De krav som skall vara uppfyllda är att personen via sina akademiska meriter och arbetslivs­erfarenheter visat sig ha förmåga att fungera väl i internationella projekt.

Syftet med det internationella certifikatet är att

 • Synliggöra behovet för svensk byggsektor att rusta för internationell verksamhet inom projektering, byggande, drift och underhåll samt FoU inom den svenska byggsektorn.

 • Synliggöra den internationella kompetens som finns i Sverige på individnivå.

 • Att kunna användas som merithandling för berörd individ.

 • Stimulera rekrytering av nya medlemmar till CIB, IABSE och RILEM, dvs den svenska CIR-gruppen.


Personer tilldelas certifikat utifrån en bedömning av om följande krav är uppfyllda. Krav för erhållande av internationellt certifikat (med internationell i tabellen menas utomnordisk):

Krav för erhållande av internationellt certifikat

För att ett certifikat skall utfärdas måste samtliga grundkrav vara uppfyllda samt mervärden från kompetens och erfarenheter/färdigheter motsvarande minst 3 +, varav minst ett + från varje kategori.

Bedömningen görs av en jury bestående av:​

 • Lennart Elfgren

 • Mats Öberg

 • Kyösti Tuutti

 • Karin Lundgren

 • Johan Silfwerbrand

 • Joakim Kylén

Nominering kan göras av föreningens huvudmän. Till nomineringen skall en meritförteckning (CV) bifogas. Handlingarna skickas till föreningens sekretariat:

Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM

c/o Samhällsbyggarna

Att. Joanna Messmer

Glasbruksgatan 36

116 20 Stockholm

E-post: info@svenskacir.se

Följande avgifter tillkommer för handläggning av ansökningar:

 • Individer som är individuella medlemmar i CIB, IABSE eller RILEM: ingen avgift

 • Personer anställda i företag som är företagsmedlemmar i CIB, IABSE eller RILEM: 500 kr.

 • Övriga privatpersoner: 1000 kr

Utdelade internationella certifikat

Björn Källander, WoodHolz Consult AB
Oskar Larsson Ivanov, LTH
Andreas Andersson, KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Erik Serrano, Lunds universitet
Peter Collin, Ramböll
Per-Ola Svahn, Skanska Sverige
Rasmus Rempling, NCC Construction Sverige
Urs Mueller, RISE CBI Betonginstitutet
Charlotte Bengtsson, RISE Research Institutes of Sweden
Björn Schouenborg, RISE CBI Betonginstitutet
Eva Sterner, WSP
Håkan Camper, Skanska
Marianne Grauers, Glafo
Mikael Hallgren, Tyréns
Peter Billberg, Strängbetong
Raid Karoumi, KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Kristina Mjörnell, RISE Research Institutes of Sweden
Hamid Zarghampour, Vägverket
Mario Plos, Chalmers
Jan Olofsson, Skanska
Karl Lundstedt, Skanska
Katarina Malaga, RISE CBI Betonginstitutet
Johan Jonsson, Vectura
Bo Olsson, Banverket
Lars Pettersson, Skanska
Mats Öberg, NCC
Mats Westin, RISE Research Institutes of Sweden
Christina Claeson-Jonsson, NCC Teknik
Karin Lundgren, Chalmers
Johan Silfwerbrand, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

bottom of page