top of page
Byggkranar

Tidigare CIR-dagar

Ta del av tidigare CIR-dagars presentationer och material nedanför. Klicka på något av årtalen eller fortsätt ner på sidan.

2024 CIR

KONSTRUKTÖRERS ROLL I KLIMATSMART BYGGANDE

Inledning och presentation av CIR | Patrice Godonou & Karl-Magnus Krona, CIR

Övergripande uppdatering om arbetet med 2:a generationens Eurokoder Patrice Godonou, Svenskt Trä

Klimatneutral infrastruktur 2040, verktyg och metoder | Sebastian Arneland, Trafikverket

Byggnader i trä – hur högt kan vi gå?Marie Johansson, RISE

Klimatförbättrad betong – förväntningar, utmaningar och framtida möjligheter | Jonas Magnusson, NCC, Hans Hedlund, Skanska Ingemar Löfgren, Tomas Betong

Hållbar livscykelbaserad projektering av anläggningskonstruktioner – metoder och tillämpning i praktiken | Alexandre Mathern, NCC

Bidrar fossilfritt stål till ett bättre klimat till 2030? | Jonas Adolfsson, SSAB

Vindkraftstorn i trä – tekniska lösningar och klimataspekterErik Dölerud, Modvion

Information om BBT-projekt

Presentation av den nya BBT-strukturen | Hans Petursson,  BBT/Trafikverket 

Paneldiskussion | Moderator: Mario Plos, Trafikverket. 

Panel:           

Morgan Johansson, Norconsult​

Peter Simonsson, Ramboll
Helen Broo, Skanska

Hans Petursson, BBT/Trafikverket

Förlängning av i-balkbroars livslängd genom lådverkanVictor Vestman, LTU

Förstärkning av stålbalkbroar via skapande av samverkanRobert Hällmark, LTU

Hållbara stålbroar i rostfritt stål | Fatima Hlal, WSP/Chalmers

2024

2023 CIR

2023

Inledning och presentation av CIR | Peter Simonsson, Trafikverket/ordförande CIR

Karlatornets konstruktion - Tekniska utmaningar | Erik Beets, VBK Konsulterande ingenjörer

Från papper till betong - Hur vi gjorde Karlatornets stomme möjlig att bygga | David Salekärr, Serneke

Höga byggnader - Konceptuell design - tät stadsmiljö Anders Klittmar, PE Teknik & Arkitektur

Fasader, material & gestaltning av höga byggnader | Susanne Kovács Österberg, Semrén-Månsson Arkitekter

Hotell Draken - Att bygga högt i innerstadsmiljö | Martin Lafveskans, Erseus Arkitekter

Tubed mega frame | Mikael Hallgren, Tyréns

Karlatornet - Att projektera brandskydd utan styrande regelverk Erik Mattson, FSD
 

Presentation av utvalda BBT-projekt

The old bridge over Kalix river – Serviceability limit state (SLS) loading and non-destructive test (NDT) methods | Gabriel Sas, LTU

Trafikverkets och anläggning AMAs metoder för undvikande av tidig sprickbildning av betong | Mats Emborg, LTU

Climate change impact on safety and performance of existing and future infrastructure – final part | Amro Nasr, LTH

Pålgrundläggnings inverkan på vibrationer i byggnader – testfundament för experimentell validering | Freddie Theland, KTH

CIR2022

Bakgrund och samhällsnytta | Anders Karlsson, Trafikverket

Gestaltningen i projektet Ostlänkens tidiga skeden | Camilla Engström, Trafikverket

Klimateffekter | Cecilia Kjellander, Trafikverket

Materialparametrar, Betcrete Katarina Malaga, RISE AB

För- och nackdelar med ballastfritt spår | Emil Aggestam, Trafikverket

Landbroar & Rapport Skanska | Ulf Håkansson, Skanska Sverige AB

Funktionell gestaltning | Christian Ljungdahl, Trafikverket

Dynamik Mahir Ülker Kaustell, Tyréns AB

2022

CIR2020

Inledning och presentation av CIRPeter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

Föreskrifter inom infrastrukturområdetPer Andersson, Transportstyrelsen

Forskning på KTH om explosioner och brand i tunnlar och bergrum | Anders Ansell, KTH

Nytt från RISE forskning om explosion- och brandrisk Haukur Ingason, RISE Säkerhet och transport

Västlänken – olyckslasterMaria Nilsson, Trafikverket

Västlänken – Dimensionering med avseende på brandrisk Niclas Åhnberg, Brandskyddslaget

Hagastaden ur ett riskperspektivMathias Lööf, Projektstaben i Sverige

Hagastaden ur ett konstruktionsperspektivMorgan Johansson, Norconsult

2019

CIR2019

2018

Inledning | Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

Strategier för klimatneutral betong Otto During, RISE CBI Betonginstitutet

Trafikverkets klimatkalkyl | Birgitta Aava Olsson, Trafikverket

Minskad klimatbelastning för minimal LCCBodil Wilhelmsson, Cementa

Tvärgruppsarbete LCCRobert Karlsson, Trafikverket

Maximalt kunskapsutbyte för minimal LCC Karin Rehn och Martin Ström, Tyréns

LCC och betongbroar Nadia Al-Ayish, RISE CBI Betonginstitutet

CIR2018
CIR2017
CIR2016
CIR2015

2014

CIR intro | CIR

Nya Eurokoder Ebbe Rosell, TK 203 Eurokoder & Trafikverket

Slussen, tekniska utmaningar vid byggande i hårt trafikerad innerstadsmiljö | Dan Svensson

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukterSara Elfving, Boverket

MarieholmsförbindelsenÅke Eriksson, Trafikverket

CE-märkning av byggprodukterEbbe Rosell, Trafikverket

Revidering av Eurokod 2 Betongkonstruktioner EN 1992:2020 Mikael Hallgren, Tyréns

CIR-dagen 2014Peter Collin, Ramböll

CIR2014

FoI Byggnadsverk – Branschprogram med kompetenscentra för innovativ utveckling av byggnadsverk | Lahja Rydberg Forsbeck, Trafikverket; Sven Thelandersson, LTH och Kent Gylltoft, Chalmers

Bron över Sundvallsfjärden del 1 och del 2 Magnus Borgström

Konfiguerbar modulariserad plattbro | Patrik Jensen, Tyréns/LTU

Mot hållbart byggande: Livscykelanalys av (järnvägs)broarGuangli Du, doktorand; Håkan Sandquist och Raid Karoumi, KTH, avdelningen för bro- och stålbyggnad

Maintenance, renewal and improvement for rail transport infrastructure to reduce economic and environmental impactBjörn Paulsson, Lennart Elfgren och Thomas Blanksvärd

2013

CIR2013
CIR2012
CIR2011

2010

Industriellt tänkande för ett hållbart byggande

Inledning | Christer Sjöström

Industriellt brobyggande med platsgjuten betong Peter Simonsson

Ny samarbetsform mellan beställare och konsult- grunden för effektivt byggande | Stein Kleiven och Lars Almqvist

Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen?Ebbe Rosell

CIR2010

Klimatsmart byggande

Energieffektiv väghållning | Mats Karlsson, Vägverket

Klimatet tvingat oss att anpassa vårt byggande Johnny Kellner, Veidekke Sverige

Effektivare processer i anläggningsbranschen | Magnus Alfredsson och Peter Knutsson, NCC

Infrastruktur och klimatutmaningenMalin Löfsjögård, Tekn. Dr., ledamot Riksdagen

Från CPD till CPR – EUs ambitioner och krav | Anders Sjelvgren, Boverket

Hållbar utveckling – från ambitioner till standarderMartin Erlandsson, IVL

2009

CIR2009

2008

Robusta byggnadsverk

Inledning | Hans Ingvarsson, Vägverket

Robusta dammkonstruktioner | Urban Nordstedt

Funderingar kring broraset i Minneapolis, USA | Peter Collin, LTH/Ramböll

Erfarenheter från tunnelras 2007 i Norge (E20)Mona Linstrøm

E6-skredet vid Småröd i december 2006 | Leif Jendeby, Vägverket (Region Väst)

Byggnadsverkslagens krav på robusthetAnders Sjelvgren, Boverket

Robusta konstruktionssystem - vad är det?Sven Thelandersson, LTH

Krisberedskapsmyndigheten – Robusthetsfrågor i nationella säkerhetsforskningsprogrammet | Svante Ödman

CIR2008
CIR2007
CIR2006
CIR2005
bottom of page