top of page
LinkedIn 1.png
rubrik.png

KONSTRUKTÖRERS ROLL I
KLIMATSMART BYGGANDE

Heldagskonferens på Svenska Mässan Gothia Towers, Göteborg 
 

Efterföljande middag för att fira CIRs 20-årsjubileum

Lär dig mer om hur man inom konstruktion och projektering kan arbeta för minskad klimatpåverkan och öka klimatnyttan i byggnader och anläggningar

Lyssna på det senaste inom BBT (Branschprogram för Byggnadsverk till Transportsektorn)

Samtala och nätverka med andra i branschen

Sista anmälningsdag var den 25 januari 2024
Pris
Huvudmän: 2100 kr
Övriga: 2400 kr

I priset i
ngår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. 
Kostnad för middag tillkommer. 

INFO och ANMÄLAN

Anmälan görs direkt via hemsidan och är bindande. Platsen kan inte avbokas men kan överlåtas till någon annan.  Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalvillkor.
CIR är icke momsregistrerade.

CIR 20 ÅR

CIR fyller 20 år 2024.

Detta passar vi på att uppmärksamma under dagen samt att fira med en gemensam middag i direkt anslutning till CIR-dagen. 

RABATT PÅ HOTELL

Vi erbjuder våra deltagare 20% rabatt på hotellvistelsen på Gothia Towers i samband med CIR-dagen. Erbjudandet skickas till dig när vi registrerat din anmälan.

Program

Program
CIR-dagen 2024

8:30-9:00

Incheckning

9:00-9:15

Inledning och presentation

Patrice Godonou & Karl-Magnus Krona, CIR

9:15-9:35

De kommande Eurokoderna och Boverkets nya föreskrifter

Oskar Larsson Ivanov, Boverket

OBS. programpunkten utgår pga sjukdom och ersätts med: 

Övergripande uppdatering om arbetet med 2:a generationens Eurokoder

Patrice Godonou, Svenskt Trä

9:35-9:55

Klimatneutral infrastruktur 2040, verktyg och metoder

Sebastian Arneland, Trafikverket

Hur arbetar Trafikverket för att minska sina utsläpp av koldioxid -  hur går det för oss och vilka utmaningar står vi inför?

9:55-10:15

Förmiddagsfika

10:15-10:35

Byggnader i trä – hur högt kan vi gå?

Marie Johansson, RISE

10:35-10:55

Klimatförbättrad betong – förväntningar, utmaningar och framtida möjligheter  

Jonas Magnusson, NCC
Hans Hedlund, Skanska
Ingemar Löfgren, Tomas Betong

10:55-11:15

Hållbar livscykelbaserad projektering av anläggningskonstruktioner – metoder och tillämpning i praktiken

Alexandre Mathern, NCC

Som ofta påpekas är det i de tidiga projekteringsskeden av ett anläggningsprojekt som valen som har störst påverkan på projektets utfall görs. Genom en fallstudie undersöker vi hur erfarenhet och data från produktion kan användas i projektering för att komma fram till konstruktioner som är säkra, mer kostnadseffektiva och med lägre miljöpåverkan.

11:15-11:35

Bidrar fossilfritt stål till ett bättre klimat till 2030?

Jonas Adolfsson, SSAB

Hur fungerar fossilfritt stål och hur kan det supporta klimatneutrala byggnader.

11:35-11:55

Vindkraftstorn i trä – tekniska lösningar och klimataspekter

Erik Dölerud, Modvion

Hur Modvion kan använda trä till en av de mest krävande dynamiskt belastade applikationerna och varför det är en bra idé!

11:55-12:00

Avrundning

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:10

Introduktion eftermiddag

Paneldiskussion och utvärdering av arbetet inom BBT (Branschprogram för Byggnadsverk till Transportsektorn)

13:10-14:30

Moderator: Mario Plos, Trafikverket

Presentation av den nya BBT-strukturen: Hans Petursson, BBT/Trafikverket
 

Panel:           

Morgan Johansson, Norconsult

Peter Simonsson, Ramboll
Helen Broo, Skanska

14:30-14:50

Eftermiddagsfika

Presentation av utvalda BBT projekt

14:50-15:50

​Förlängning av i-balkbroars livslängd genom lådverkan

Victor Vestman, LTU

Förstärkning av stålbalkbroar via skapande av samverkan
Robert Hällmark, LTU
 

Hållbara stålbroar i rostfritt stål 

Fatima Hlal, WSP/Chalmers

15:50-16:00

Avslutning

17:30

Fördrink

18:00

Middag - 3 rätter inkl. dryckespaket
Svenska CIR firar 20-årsjubilieum

Anmälan

Anmälan Stängd inför CIR-dagen 2024

bottom of page