top of page

Inbjudan att lämna förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom Branschprogram för Byggnadsverk i Transportsektorn (BBT) – Utlysning BBT 2024-01-01

Trafikverket i samverkan med Sveriges Bygguniversitet (SBU) och RISE fortsätter Branschprogrammet för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Programmets övergripande mål är att minska samhällets relativa kostnader för byggnadsverk inom infrastrukturen genom att åstadkomma ett effektivt och hållbart byggande (innefattande även underhåll och förvaltning). Programmet beskrivs på BBTs publika webbplats www.foi-bbt.se.

Forskningsutförare och andra branschaktörer inbjuds nu att inkomma med projektförslag kopplade till Branschprogrammet. I denna ansökningsomgång skall projektförslag ha inlämnats senast 2024-02-15, kl. 23.59. Utförlig information om utlysningen, ”Utlysning BBT 2024-1”, finns på programmets publika webbplats www.foi-bbt.se.


Yorumlar


bottom of page