top of page

Ansök om konferensbidrag till RILEM Annual Week och GLOBE


Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM (CIR) har som mål att arbeta för ett växande utbyte i internationell samverkan inom forskning och utveckling och strävar efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. Därför delar vi ut ekonomiskt stöd med syfte att stimulera ett aktivt deltagande i aktiviteter ordnade av CIB, IABSE och/eller RILEM.


Det ekonomiska stödet har till syfte att stimulera ett aktivt deltagande i moderorganisationernas aktiviteter samt att bidra till att deras mål förverkligas på nationell nivå genom internationellt samarbete inom forskning och utveckling.

 

Vi vill nu tipsa om två konferenser att söka bidrag för:

 

Comments


bottom of page