top of page

Bli huvudman i CIR

Som huvudman, och medlem i CIR, får ditt företag regelbunden information om evenemang som arrangeras av CIB, IABSE och RILEM, nyhetsbrev från CIR och rabatter på evenemang som CIR arrangerar, så som CIR-dagen. CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell information som bidrar till att förbättra deras professionella kompetens.

Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM – CIR – har målsättningen att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. Organisationernas samlade aktiviteter knyter an till hela byggsektorns verksamhet täckande planering, projektering, byggande, underhåll och förvaltning liksom återvinning och återanvändning.

Huvudmannaavgiften är 4900 kr per år. Vid frågor eller för att ansöka om medlemskap, vänligen kontakta info@svenskacir.se.

Ladda ner denna information här.

bottom of page