top of page

Konstruktörers roll i klimatsmart byggande

Välkommen på CIR-dagen - en heldagskonferens på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg den 30 januari! Lär dig mer om hur man inom konstruktion och projektering kan arbeta för minskad klimatpåverkan och öka klimatnyttan i byggnader och anläggningar.

Förmiddagen bjuder på föredrag om bland annat klimatförbättrad betong, hållbar livscykelbaserad projektering, byggnader i trä och klimatneutral infrastruktur 2040.


Under eftermiddagen hålls en paneldiskussion och utvärdering av arbetet inom BBT (Branschprogram för Byggnadsverk till Transportsektorn) samt presentation av utvalda BBT-projekt.


CIR firar också 20 år under 2024. Det passar vi på att uppmärksamma med en gemensam middag under kvällen.


Vi erbjuder dessutom deltagare 20% rabatt på hotellvistelsen på Gothia Towers i samband med CIR-dagen.


Comments


bottom of page