top of page

CIR-dagen 2024: Med hållbarhet i fokus

Den 30 januari bjöd CIR in till en heldagskonferens med inspirerande föredrag och nätverkande samt för att fira svenska CIRs 20-årsjubileum.Konferensen ägde rum på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg och samlade branschexperter, konstruktörer och intressenter för att utforska innovativa metoder för att minska klimatpåverkan och öka klimatnyttan inom byggnader och anläggningar.

 

Dagen bjöd på inspirerande föredrag från experter inom trä, stål och betong, där fokus låg på att främja klimatförbättringar inom byggsektorn. Ämnen som behandlades var bland annat klimatförbättrad betong, hållbar livscykelbaserad projektering, byggnader i trä och klimatneutral infrastruktur 2040.

 

Efter lunch fortsatte programmet med presentation av BBT (Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk inom transportsektorn). Trafikverket, i samarbete med Sveriges Bygguniversitet och RISE, har arbetat fram branschprogrammet vars övergripande effektmål är att bidra till att minska samhällets relativa kostnader för byggnadsverk inom infrastrukturen genom att åstadkomma ett effektivt och hållbart byggande. En paneldiskussion och utvärdering av pågående BBT-projekt gav deltagarna en djupare förståelse för framstegen inom området.

 

Dagen avslutades med en middag för att fira CIRs 20-årsjubileum. Hedersinbjudna deltagare som varit med under CIRs 20 år höll tal och delade historier om CIRs framgångsrika resa. Jubileumsmiddagen blev en minnesvärd avslutning på en dag fylld med kunskapsutbyte och nätverkande.Stort tack till alla deltagare och talare!


Presentationer från CIR-dagen 2024 kommer inom kort finnas på Tidigare CIR-dagar.

bottom of page